Cesta k finální podobě reliéfu na sklenici pro Ostravar byla dobrodružná.S radostí jsem přijal nabídku spolupráce se Studiem Stojkov.Sklenice navržená sklářem a designerem Rony Pleslem potřebovala finální osobitý tah.

Vzniklo mnoho variant….

… ale jen jedna měla být vybrána.