Malba ve velmi malé místnosti soužící k terapeutickým rozhovorům.
Pádící osel složený z fragmentů naší moderní společnosti následuje třpytivou minci visící z malého obláčku.
Díky malým rozměrům místnosti si musíte celkovou podobu osla složit sami.

http://menssana.cz/